Antička Rijeka

Naselje na ušću Rječine, odakle je i potekla današnja Rijeka, neprekinuto postoji više od dva tisućljeća. Tarsatica, Tharsatico, Tharsaticum, označena na antičkim kartama, poput Antoninova itinerara i Tabule Peutingeriane, posljednji put se pod tim imenom spominje u franačkim izvorima 9. stoljeća. Trsat, koji se spominje u Vinodolskom zakonu 1288. godine, nije istovjetan s Tarsaticom, nekadašnjim naseljem na području Staroga grada.
Mnogi tragovi kulturno-povijesne baštine su izbrisani, a u naše doba, gotovo usporedo s očuvanjem spomenika prošlosti svjedoci smo i njihovog uništavanja. Važno je stoga ukazati najmlađim generacijama na vrijednost kulturno-povijesne baštine u praksi. Naše traganje za rimskom Rijekom započet ćemo na Kozali gdje su sačuvani dijelovi rimskog zida, limesa. Ostatci zida vidljivi su i na Kalvariji. Stoga ćemo se spustiti kalvarijskim stubama do Staroga grada gdje ćemo se detaljnije upoznati s antičkom Rijekom. Kroz tzv. Rimska vrata ući ćemo u Arheološki park “Principij” i otkriti zbog čega je Tarsatica bila značajna točka na putovima koji su od Akvileje vodili prema jugoistoku Rimskog Carstva.

Arheološki park “Principij”
Print Friendly, PDF & Email